tiistai 2. lokakuuta 2012

YLEn vaalikone vastaukset 2.10.

Itse konehan on täällä. Nyt jälkikäteen tarkasteltuna vastauksissa on melko paljon idealismia, mutta kyse lienee kuitenkin poliittisista ja ideologisista tavoitteista eikä samantien reaalipolitiikkaan alistumisesta. Vastakkainasettelun aika ei tosiaankaan ole ohi.

1. "Julkisen terveydenhuollon tulisi olla maksutonta."


Täysin samaa mieltä.
Maksutonta ja laadukasta ja tuotettuna nimenomaan julkisena palveluna. 
Resursseja lisättävä huomattavasti.

2. "Vanhuksilla on oltava lasten päivähoitoon rinnastettava ehdoton oikeus hoitopaikkaan."

Täysin samaa mieltä.
Sama täälläkin: oikeus laadukkaaseen hoitoon joka on tuotettu julkisena palveluna eikä vain ulkoistettu, hintaan tuijottaen kilpailuttamalla. Yhteiskunnan resursseja lisättävä huomattavasti.


3."Kunnallisten terveyspalveluiden yksityistäminen tuo palveluihin tehokkuutta ja säästää kustannuksia."

Täysin eri mieltä.

Terveyspalveluiden, kuten muidenkin kunnallisten palveluiden, yksityistäminen tuo hyötyä ainoastaan palveluntarjoajayhtiöiden osakkaille. Pelottavia esimerkkejä riittää ja esim. terveysalalla tarjouskilpailuja voittavat yritykset saattavat olla monikansallisia toimijoita joilla on varaa pelata ulos paikalliset yrittäjät.

4. "Terveyskeskusmaksuja voidaan kunnassani korottaa."

Täysin eri mieltä.
Terveyskeskusmaksut tulee poistaa.


5. "Jos kotikuntasi saisi suuren rahalahjoituksen peruspalveluiden kehittämiseen, mihin seuraavista raha tulisi ensi sijassa kohdentaa. Valitse kaksi vaihtoehtoa.

Sosiaalitoimen palveluihin
Lasten päivähoitoon
Vanhusten hoitoon
Kouluihin

Kysymyksen keinotekoinen vastakkainasettelu on hankala eikä kuntatalous saa perustua lahjoituksiin, mutta lapset ensin: Lasten päivähoito ja koulut.

1. "Helsinkiin saapuville romanikerjäläisille ei pitäisi järjestää mitään erityispalveluita."

Täysin eri mieltä.
Edes ihmisavoinen leiritymispaikka jossa on vessat ja suihkut. Toimeen nimettyjä sosiaalityötekijöitä tarkkailemassa varsinkin lasten ja vanhusten oloja ja mahdollista järjestäytynyttä heikompien hyväksikäyttöä.


2. "Kouluja voidaan lakkauttaa, jos sillä voidaan vähentää kiinteistökuluja."

Täysin eri mieltä.
Koulun kuuluu saada olla kodin lähellä. Kouluja lakkauttamalla ja oppilasryhmiä kasvattamalla ei pitkällä tähtäimellä säästetä mitään.

3. "Ruotsinkielisen kouluverkon uudistus pitäisi valmistella uudelleen."

En osaa sanoa.
En tunne ruotsinkielisen kouluverkon uudistuksen tilannetta. Tutustuisin toki aiheeseen jos joutuisin osallistumaan päätöksentekoon aiheesta.
Jag känner inte till läget med det svenskspråkiga skolnätet. Skulle förstås ta reda på saken om jag skulle delta i beslutsfattandet om den.


4. "Helsinkiläiskouluihin pitäisi asettaa maahanmuuttajakiintiöt koulujen eriarvoistumisen pysäyttämiseksi."

Täysin eri mieltä.
Maahanmuuttajakiintiö on termi jota en halua mihinkään käyttöön Helsinkiin. Kaupunki voi rakentamis- ja asuntopolitiikallaan ohjailla asuinalueiden eriarvoistumisen pysäyttämistä.5. "Oman kuntani tulee ottaa vastaan Suomesta turvapaikan saaneita pakolaisia."

Täysin samaa mieltä.
Ymmärrän, jos jossakin hyvin pienessä kunnassa turvapaikanhakijat saattaisivat vielä nykysuomessakin herättää ennakkoluuloja ja keskustelua. Pääkaupungissa asia on itsestäänselvyys.

6. "Jos toinen vanhemmista on kotona, perheen oikeutta saada lapsi kunnalliseen päivähoitoon tulee rajoittaa."

Täysin eri mieltä.

Syitä kotona olemiseen voi olla niin monia, että sääntöjen määrittely olisi todella hankalaa. Kunnallinen päivähoito säilyköön kaikkien perusoikeutena. Saavathan kaikki perheet edelleen lapsilisääkin, varallisuudesta riippumatta.

7. "Lasten ja nuorten syrjäytymiseen on kiinnitetty kunnassani aivan liian vähän huomiota."Täysin samaa mieltä.
Kysymys ei ole ammattitaidon, hyvän tahdon tai kivojen neuvojen puuttesta vaan täysin riittämättömistä resursseista. Lisää työntekijöitä lastensuojeluun ja ennaltaehkäisevään nuorisotyöhön.

8. "Sosiaalihuollon tuensaajaksi pääsee nykyisin liian helposti."

Täysin eri mieltä.
Yhteiskunnan tukiverkkoja tulisi huomattavasti yksinkertaistaa ja muuttaa ne minimitoimeentuloa vastaavaksi kansalaispalkaksi kaikille jotka sitä tarvitsevat. Opintorahojen, sossun tukien, kansaneläkkeiden jne sijaan.


1. "Guggenheim-museohanke pitäisi nostaa uudelleen keskusteluun."

Täysin eri mieltä.
Keskustelkaamme mieluummin
omista kulttuurisisällöistä ja niiden laadun mittareista, sekä rahoituksen lisäämisestä jo olemassaoleviin kulttuurilaitoksiin ja varsinkin tekijälähtöisiin taideprojekteihin.
Suomalainen nykytaide ja design ei tarvitse kallista ulkomaista museoketjua ollakseen korkeatasoista ja kansainvälistä.

2. "Helsingin pitäisi pakkolunastaa maata, jotta asuntorakentamistavoitteissa voitaisiin pysyä."

Jokseenkin samaa mieltä.

Asuntorakentamispolitiikka ja kaavoitus eivät ole vahvinta aluettani. Toki, kaikki keinot ovat sallittuja jos saadaan Helsinkiin tarpeeksi vuokra-asuntoja ja kaikkien asumismuotojen (pitkälle keinottelusta johtuvaa) järjetöntä hintatasoa alemmaksi.

3. "Julkisilla paikoilla olevissa roska-astioissa tulee olla kotikunnassani mahdollisuus jätteiden lajitteluun."


Täysin samaa mieltä.
Lajittelemattomista jätteistä voisi yleensäkln ryhtyä veloittamaan tuntuvasti korkeampaa jätemaksua, kaikilla tasoilla, kotitalouksista työpaikoille. Keskustan julkisille paikoille tarvittaisiin yleensäkin enemmän jäteastioita, tässä olisi hyvä uudistuksen paikka.
4. "Kotikuntani on laitettava lisää rahaa teiden kunnossapitoon."

Jokseenkin samaa mieltä.
Eiköhän nykyisilläkin teiden kunnossapitovaroilla voitaisi pärjätä. Arvelen laadun huononemisen johtuvan osin kilpailuttamisesta ja yksityistämisestä. Varsinkin parina viime lumisena talvena Helsinki on ollut ajoittain surullinen näky. Tottakai tieverkkoa pitää ylläpitää, ykkösprioriteettina julkinen ja kevyt liikenne ja jalankulkijoiden turvallisuus.
Suola pois, samoin se sepelilaatu joka puhkoo polkupyöränrenkaita!

5. "Ympäristö- ja luontoarvoista voidaan kunnassani joustaa, jos siten voidaan lisätä työpaikkoja."


Täysin eri mieltä.
Ympäristö- ja luontoarvoista ei ole kunnassani varaa joustaa millään verukkeella.

6. "Kiinteistöveroa on varaa korottaa kotikunnassani."

Jokseenkin samaa mieltä.
Ansahan tässä on se, että se entisestään korottaa Helsngin kallista asuinkustannustasoa. Mutta silti, meillä tulisi olla varaa korottaa kaikkea verotusta säilyttääksemme hyvinvointiyhteiskunnasta edes rippeet.

1. "Pääkaupunkiseudulla tulisi ottaa käyttöön ruuhkamaksut."

Täysin samaa mieltä.

Yksityisautoille keskustaan ruuhka-aikoina, kyllä. Tukholmassa lähin hyvä esimerkki.

2. "Korkeat tornitalot sopivat Helsinkiin."

Jokseenkin samaa mieltä.

Jos niin saadaan lisää neliöitä tehokkaammin ja halvemmalla, niin miksi ei. Kysymys on relevatimpi sitten kun neuvotellaan mihin kohtaan Helsinkiä tornitalot sopisivat.

3. "Kunnassani on valittava kunnanosavaltuustoja, jotta asukkaat saisivat paremmin äänensä kuuluviin."

Täysin samaa mieltä.

Lähidemokratia, matalampi kynnys osallistua oman alueen päätöksentekoon, kyllä.

4. "Joukkoliikenteen lipunhintoja pitää laskea kotikunnassani."

Täysin samaa mieltä.

Esim. kertalippu on kansainvälisessä vertailussa hävyttömän kallis. Joukkoliikenteen on oltava helppo, toimiva ja omaan autoon verrattuna houkutteleva julkinen palvelu.

5. "Pyöräteitä pitää kunnassani lisätä, vaikka se tapahtuisi autoilijoiden kustannuksella."

Täysin samaa mieltä.
Pyöräily on monessa tapauksessa aivan ylivertainen ja kaikille hyödyllinen tapa liikkua kaupungissa. Helsinki tuskin voisi tukea sitä liikaa. Amsterdam, Kööpenhamina... ihania kaupunkeja!


6. Minkä seuraavista sijoittaisit mieluiten oman kotisi välittömään läheisyyteen? Valitse yksi vaihtoehto.

Asunnottomien yömaja
Huumeruiskujen vaihtopiste
Turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskus
Ongelmanuorten hoitokoti
En vastaa, epärelevantti kysymys. Kaikkia näitä palveuja pitää yhteiskunnan tarjota ja jossain niiden pitää sijaita. Asun parin näistä välittömässä läheisyydessä eikä se haittaa perheeni elämää mitenkään. 

1. "Pääkaupunkiseudun tulisi saada yhteinen metropolialuehallinto."

Jokseenkin samaa mieltä.
Pitkällä tähtäimellä, miksi ei. Edellyttäen, että lähidemokratia lisääntyy samaan aikaan ja tässä "Suur-Helsingissä" olisi useita kaupunginosavaltuustoja.

2. "Jos kuntani olisi lähitulevaisuudessa lähdössä kuntaliitokseen, asiasta tulisi järjestää kunnassani neuvoa-antava kansanäänestys."

Jokseenkin samaa mieltä.
Tämänkaltaisissa päätöksissä kuntalaisten pitäisi voida suoraan vaikuttaa, eikä välttämättä edes vain neuvoa-antavasti!

3. "Äänioikeusikäraja pitää laskea kuntavaaleissa 16 vuoteen."

Täysin samaa mieltä.
Konkreettisia vaikutusmahdollisuuksia nuorille, kyllä. 16-17 -vuotias kansalainen joutuu joka tapauksessa kärsimään kunnalispolitiikan käytännön seuraukset.

4. "Mitä seuraavista keinoista kunnassasi tulee ensisijaisesti käyttää kunnan menojen ja tulojen tasapainottamiseksi? Valitse kaksi tärkeintä keinoa.

karsittava palveluja
korotettava tai otettava käyttöön uusia palvelumaksuja
korotettava veroja
myytävä kunnan omaisuutta


Ei kommentteja:

Lähetä kommentti